Frösakulls By Ekonomiska Förening

 

Frösakulls by ekonomisk förening stor markägare i Frösakull

1989 bildade stugägama inom FrösakulIs by och Erik Staels stugby inom fastigheten Fammarp 4: l FrösakulIs by ekonomisk förening, FrösakulIs by ekonomisk förening har därefter köpt fastigheterna Fammarp 4:1 och 4:20 av Wapnö gods samt del av Fammarp 3:10 av Halmstads kommun. Vid köpet av Fammarp 4: l ingick förutom marken där FrösakulIs Stugby och Erik Staels Stugby är belägna med grönområden och allt, även ett stycke åkermark "Vindåkra", som utgjorde del av gården Frösakulls åkermark, på ca 70 000 kvadratmeter. Under år 2000 sålde Frösakulls by ekonomisk förening "Vindåkra".  Det är bara att slå fast att de 39 tomterna på "Kuben", de 42 tomterna på "Erik Staels stugby" och de 161 tomtplatserna inom "Frösakulls Stugby" samt tillhörande grönområden representerar mycket stora värden får Frösakulls by ekonomisk förening. I förädlad form, som man säger i fastighetsbranschen, genom exempelvis att respektive tomt och tomtplats avstyckas och bildar egen fastighet blir detta än mer tydligt. Formerna får ägandet förändrar inte solskenet och grönskan, men kan om den blir rätt anrättad smaka gott och berika stugägare.

Ett utdrag från "Sommaräventyr i Frösakull" av Arne Bergkvist

 

Styrelsen  och kommittéer
Stadgar 2023
Protokoll
Utträde / Medlemskap

Belåning av stuga

Adressändring
Fullmaktsblankett
Personuppgifter GDPR
 

Sidan uppdaterad 2023-10-02