Frösakulls By Ekonomiska Förening

     Styrelsen 2023-2024

 

Ordförande

Niklas Persson

   niklas@f-partner.se
   070-356 09 96 
  Vice ordf.

Tommy Sandkvist


 
  Sekreterare

Anita Karlsson
 

 
  Kassör

Dan Persson

   dan.dpe@telia.com
    070-377 69 35 
  Ledamöter

 Anders Lillieberg, Bengt Petersson och Johan Henningsson
 

  Suppleant

Peter Meldén och Regina Ekenger
 

  Firmatecknare

 Niklas Persson, Dan Persson Anita Karlsson två i förening

       
  Arbetsutskottet

Ordförande, kassör och sekreterare

  Valberedning

Lars Nilsson ordförande och sammankallande samt Marianne Persson och Håkan Karlsson 

     
     
     
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

TILLBAKA

 

 Sidan uppdaterad 2023-05-06