Frösakulls Fritidsby

 

Stugägarna etablerar sig på gården  FrösakuIls mark år 1950

Inspirerade av David Wennerholms ide om små stugor för bad- och friluftsliv etablerades således Frösakulls stugby, Frösakulls Fritidsförening, på gården Frösakulls mark under våren 1950. Vid midsommartid var stugorna på plats. Således dels de 30 stugorna som kom från David Wennerholms område i mellersta Frösakull dels fyra nybyggda bland annat vår egen stuga som stod klar på tomten i Frösakull Valborgsmässoafton 1950. Stugorna hade takås och var vitmålade. De lyste som pärlor i solskenet inbäddade bland enebuskar, ljung, låga tallar, små björkar och vildrosor. Respektive stugägare placerade sin stuga med minsta intrång i naturmiljön. Naturen på platsen blev således avgörande för hur tomtindelningen utföll. Det kan lätt ses även idag i det gamla området. Några hade önskemål om att bo nära varandra medan andra önskade större utrymme runt stugan och så blev det. Någon inmätning av tomter förekom inte. Man röj de sparsamt för grässådd runt stugan. Trädgårdsskötsel i egentlig mening var inte aktuellt för de unga familjer som sökte sig ut till stränderna i Frösakull för havsbad och friluftsliv. Sommarblommor av olika slag skulle det emellertid alltid finnas i rabatten runt stugan. Havsbad, promenader på stranden och gemenskap stod överst på listan.

Ett utdrag från "Sommaräventyr i Frösakull" av Arne Bergquist

 

Styrelsen och kommittéer
Stadgar
Ordningsregler
Protokoll
Medlemsinformation
Personuppgifter GDPR
 
 

Sidan uppdaterad 2022-10-11