Medlemsinformation

Redskap
Om du behöver låna trappstegar eller skottkärror finns detta i förrådet bredvid klubbstugan.

Hjärtstartare
En hjärtstartare finns uppsatt i förrådet bredvid klubbstugan med info på anslagstavlor och på
utsidan av boden.

Dusch
Om du vill använda den gemensamma duschen som finns i klubbstugan vid lekplatsen, går det bra att
köpa polletter som krävs för att få varmvatten. De stugor som tillhandahåller polletter finns listade
nedan. Polletterna köps via Swish 123 123 7460 alternativt kontant, pris 10 kr/st.
Du kan köpa en egen nyckel till dusch och toalett till en kostnad av 100 kr, finns hos stuga 24.

Tvättstugan
Tvättstugan bokas på bokningsschema vid dörren och du får nyttja tvättstugan i max tre timmar.
Viktigt att denna tid på 3 tim respekteras, även sista tiden på dagen.
Kostnaden är 40 kr och betalas före nyttjandet i första hand på Swish 123 123 7460 eller kontant till
nedan angivna stugor. Betalning stäms av mot bokningsschemat.
Tvättstugan har numera kodlås. Har du inte fått information om koden kan den erhållas av nedan
angivna stugor.
På dörren finns en skylt som visar ”ledigt-upptaget”. När tvättstugan används och skylten visar
”upptaget” får ingen annan än brukaren gå in i tvättstugan. Detta måste respekteras.

Nedanstående stugor tillhandahåller polletter till dusch samt kod till tvättstuga.

Kristina Carlsson, stuga nr 1
Bo Svensson, stuga nr 24
Mikael Wikman, stuga nr 43
Stefan Ringqvist, stuga nr 45

 

 
 
 
 

 

 
 
 

TILLBAKA

Sidan uppdaterad 2021-10-25