Frösakulls Fritidsby

     Styrelsen 2020-2021

 

Ordförande

Tommy Sandquist, stuga 151

   t.sandquist@telia.com  
   070-665 26 16
  Kassör

Håkan Svensson, stuga 10

 
 

Sekreterare

Stefan Ringqvist, stuga 45

 
  Vice ordförande

Mikael Wikman, stuga 43

 
  Vice sekreterare

Marie Johansson, stuga 112

 
  Suppleant

Michel Löfgren, stuga 127 och Peter Ancar, stuga 150

     
  Revisorer

Dan Persson, stuga 18, Lars-Olof Andersson, stuga 64

  Revisorssuppleant

Leif Alm, stuga 21

     
  Arbetsutskottet

Tommy Sandquist, Håkan Svensson

     
  Valberedning

Maj-Inger Sunesson, stuga 132, sammankallande

   

Olle Strandberg, stuga 128

    Marianne Persson, stuga 137
     
  Kontaktperson

Bo Svensson, stuga 24

 070-950 40 01
       
  Nöjeskommitté Stugorna 71-99  
     
 

 
 
 
 
 
 

 

 

TILLBAKA

 

 Sidan uppdaterad 2020-09-30