Eriks Staels Stugby


     Styrelsen 2019-2020

 

Ordförande

Marika Rennerfelt
 

 
  Vice ordf.

Anders Lillieberg


 
  Sekreterare

Nils-Göran Bengtsson


 
  Vice sekreterare

Jan-Olof Mårtensson
 

 
  Kassör

Johan Henningsson
 

 
  Suppleant

Per-Ola Nedstedt och Peter Melldén
 

  Revisorer

Bengt Pettersson
 

  Revisorsuppleant

Thomas Ericsson
 

 
  Skogskommitée

Staffan Olsson, Peter Melldèn och Jan-Olof Mårtensson
 

  Valberedning

Våge Sveningsson och Hans Olsson

 

Styrelsen och kommitéer
Stadgar och ordningsregler
Protokoll
 
 
 
 
 

TILLBAKA

 

 Sidan uppdaterad 2019-08-07