Eriks Staels Stugby


     Styrelsen 2022-2023

 

Ordförande

Marika Rennerfelt
 

 
  Vice ordf.

Anders Lillieberg


 
  Sekreterare

Nils-Göran Bengtsson


 
  Vice sekreterare

Viktoria Pauli
 

 
  Kassör

Johan Henningsson
 

 
  Suppleant

Per-Ola Nedstedt och Peter Melldén
 

  Revisor

Bengt Pettersson
 

  Revisorsuppleant

Thomas Ericsson
 

 
  Skogskommitée

Staffan Olsson, Peter Melldčn och Tommy Carlsson
 

  Valberedning

Runar Eldebo och Niklas Persson

 

Styrelsen och kommitéer
Stadgar och ordningsregler
Protokoll
 
 
 
 
 

TILLBAKA

 

 Sidan uppdaterad 2022-10-20