Frösakulls By Ekonomiska Förening

     Styrelsen 2019-2020

 

Ordförande

Anders Lillieberg

   anders.lillieberg@sodrahestrasparbank.se
   0371-630 26, 070-230 72 72
  Vice ordf.

Bo Svensson


 
  Sekreterare

Anita Petersson


 
  Kassör

Anne Pettersson


 
  Ledamot

Johan Henningsson, Bengt Petersson och Anita Pettersson
 

  Suppleant

Peter Meldén
 

  Revisorer

Mikael Henriksson och Lars-Olof Andersson
 

  Revisorsuppleant

Elisabeth Collin
 

 
  Firmatecknare

Två ur arbetsutskottet i förening. Vid stugöverlåtelse Bo Svensson
 

  Arbetsutskottet

Anders Lillieberg, Anne Pettersson och Anita Petersson

  Skogskommitée

Bo Svensson, Lena Boström, Peter Meldén och Bengt Petersson. Sammankallande Bo Svensson
 

  Valberedning

Lars Nilsson ordförande och sammankallande samt Marianne Persson och Håkan Karlsson 

     
  Firmatecknare

Ordförande och sekreterare tillsammans

 

Styrelsen och kommittéer
Stadgar
 
 
 
 

 

 
 
 

TILLBAKA

 

 Sidan uppdaterad 2019-07-21